Skip to content

Sociaal Zekerheidsrecht

Al 20 jaren houd ik mij als advocaat bezig met het sociaal zekerheidsrecht. Ik sta hierin mensen bij die het niet eens zijn met een schriftelijke beslissing die ze hebben ontvangen van een (overheids-)instantie op het gebied van uitkeringen.
Het kan gaan om een beslissing/besluit van de Gemeente maar ook van het UWV, de SVB, Menzis, DUO.

Wij behandelen maandelijks vele zaken op het gebied van:

 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
 • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Ziektewet (ZW)
 • Bijstandsuitkering Participatie wet (PW)
 • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • Algemene ouderdomswet (AOW)
 • Persoonsgebonden budget (PGB)
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Studiefinanciering Dienst uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten (Wajong)

Wat kunnen wij voor u doen als u een beslissing of besluit krijgt op één van de genoemde onderwerpen en u het er niet mee eens bent?

Wij vragen voor u alle dossier stukken op en dienen voor u een bezwaarschrift in.
Vervolgens sta ik u bij en voer ik namens u en samen met u het woord bij de hoorzitting. De beslissing op bezwaar die dan door de instantie wordt genomen ontvang ik en zend ik u door met een advies.

Het kan ook zijn dat u een beslissing op bezwaar ontvangt waartegen u beroep bij de rechtbank wilt instellen. Ook dan kan ik voor u alle dossier stukken opvragen en een beroepschrift voor u indienen.
Vervolgens voer ik dan samen met u de beroepsprocedure en sta ik u bij ter zitting. In de meeste gevallen schakelt de cliënt mij als advocaat in om namens hem/haar te spreken bij de rechtbank zodat er vaak alleen een paar korte vragen van de rechter door de cliënte zelf beantwoord hoeven te worden.

Ook als er hoger beroep dient te worden ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank dan kan ik u bijstaan bij de hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep.

Ondanks de soms ingewikkelde juridische materie voer je zo toch als cliënt en advocaat samen de procedure.

In hoger beroep zaken die gevoerd worden bij de Centrale Raad van Beroep kan ik u ook bijstaan op dezelfde wijze als bij de rechtbank procedure zoals hiervoor beschreven.

Jaarlijks volg ik opleidingen en cursussen om up to date te blijven op het gebied van het Sociaal Zekerheidsrecht.

Veel mensen weten niet dat wanneer uw huishouden een minimum inkomen heeft dat dan uw kosten voor mij als advocaat geheel vergoed worden door de overheid en door de gemeente. Het kost u dan niets, en u krijgt rechtsbijstand van een advocaat op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht.

Maak een afspraak