Skip to content

WMO

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Wat valt er zoal onder de voorzieningen van de WMO?

Huishoudelijke verzorging:

 • Opruimen
 • Schoonmaken
 • Verzorgen van planten en dieren
 • Bedden opmaken
 • Klaarmaken van de maaltijd
 • Wasverzorging

Woonvoorzieningen:

 • Traplift
 • Rolstoel
 • Aanpassingen in uw woning (deuren, douchehulpmiddelen, toiletvoorzieningen)
 • Verhuis-en inrichtingskostenvergoeding

Vervoersvoorzieningen:

 • Vervoersvoorzieningen lokaal vervoer
  (o.a. regiotaxi, taxi, vergoeding van vervoer per eigen auto/aanpassing eigen auto)
 • Parkeer faciliteiten
 • Gehandicaptenparkeerkaart en parkeerplaats

Begeleiding individueel:
Ook individuele begeleiding en dagbesteding alsmede zorg voor minderjarige kinderen valt onder de WMO. Te denken valt aan hulp bij het doen van de administratie, contact zoeken met mensen in de omgeving.

Jeugdhulp:
Ook jeugdhulp valt o.a. onder de WMO en is een taak van de gemeente.

Wat kunnen wij voor u doen?
Wij staan cliënten graag bij met het voeren van bezwaarprocedures, beroepsprocedure en hoger beroepsprocedures. Indien uw huishouden een minimum inkomen heeft worden de advocaatkosten vergoed door de overheid.

Maak een afspraak