Skip to content

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is altijd in beweging. Of er nu sprake is van een economische crisis of juist van economische groei, er zijn de afgelopen jaren veel juridische vraagstukken die werkgevers en werknemers hebben. Veel werkgevers en werknemers gaan liever niet naar de rechter als er een arbeidsrechtelijk geschil is. Ons kantoor tracht dan ook altijd om tot een minnelijke regeling te komen voor u als cliënt.

De vaststellingsovereenkomst

Ongeveer 90 procent van alle arbeidsrechtelijke geschillen worden opgelost tussen partijen zonder dat er een gerechtelijke procedure hoeft te worden gevoerd. Dit kan middels een vaststellingsovereenkomst (VSO), en scheelt cliënten geld, tijd, stress en onzekerheid. In een vaststellingsovereenkomst worden tussen partijen gemaakte afspraken vastgelegd met betrekking tot het beëindigen van het dienstverband. Als u werknemer bent kunt bij ons kantoor terecht voor het beoordelen van de VSO en voor het eventueel onderhandelen over andere voorwaarden. Als u werkgever bent kunt u bij ons kantoor terecht voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst en de onderhandelingen hierover. Ik behandel als advocaat al 20 jaren arbeidsrechtelijke zaken en stel mij tot doel om iedere cliënt, werkgever of werknemer een passende oplossing te bieden voor het juridische vraagstuk dat zij hebben in het kader van ontslag.

Verschillende vraagstukken of problemen die vaak aan de orde komen in onze praktijk zijn:

 • Vaststellingsovereenkomst (VSO)
 • Ontslagzaken
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidscontracten
 • Arbeidsconflicten
 • Re-integratie
 • Concurrentiebedingen
 • Relatiebedingen
 • Ziekte
 • Ziekte wet (ZW)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Ontslag op staande voet
 • Loonopschortingen
 • Loonvorderingen
 • Diefstal/fraude

Maak een afspraak 

Wij bieden het eerste halfuur van het gesprek gratis aan.