Skip to content

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is altijd is beweging. Of er nu sprake is van een economische crisis of juist van economische bloei er zijn de afgelopen jaren altijd veel juridische vraagstukken die werkgevers en werknemers hebben. Veel werkgevers en werknemers gaan liever niet naar de rechter als er een arbeidsrechtelijk geschil is. Ons kantoor tracht dan ook altijd om tot een minnelijke regeling te komen voor de cliënt. Ongeveer 90 procent van alle arbeidsrechtelijke geschillen worden opgelost tussen partijen zonder dat er een gerechtelijke procedure hoeft te worden gevoerd. Dat scheelt cliënten geld, tijd, stress en onzekerheid. Soms lukt het partijen niet om samen met hun advocaten middels overleg tot een minnelijke oplossing te komen en in die gevallen wordt er een gang naar de rechter gemaakt. Jaarlijks volg ik als advocaat meerdere cursussen en opleidingen om op het arbeidsrechtelijke terrein te kunnen beschikken over up tot date kennis. De cursussen en opleidingen hebben als doel om de arbeidsrecht advocaat van kennis en tools te voorzien om zowel werkgeversvraagstukken als werknemersvraagstukken op te lossen. Ik behandel als advocaat al 20 jaren arbeidsrechtelijke zaken en stel mij tot doel om iedere cliënt, werkgever of werknemer een passende oplossing te bieden voor het juridische vraagstuk dat zij hebben.

Verschillende vraagstukken of problemen die vaak aan de orde komen in onze praktijk zijn:

 • vaststellingsovereenkomst (VSO)
 • ontslagzaken
 • arbeidsvoorwaarden
 • arbeidscontracten
 • arbeidsconflicten
 • re-integratie
 • concurrentiebedingen
 • relatiebedingen
 • ziekte
 • ziekte wet (ZW)
 • werkloosheidswet (WW)
 • ontslag op staande voet
 • loonopschortingen
 • loonvorderingen
 • diefstal/fraude

Maak een afspraak