Skip to content

Personen en Familierecht

Al 20 jaren houd ik mij als advocaat bezig met het personen- en familierecht. In de meeste gevallen zijn dit pijnlijke procedures voor cliënten. Vaak komt dat doordat er ook regelingen opgesteld moeten worden over de kinderen, zoals bij een echtscheiding, welke wij veelal behandelen op gemeenschappelijk verzoek. Als advocaat vind ik het belangrijk, in samenspraak met de cliënten, dat ook het belang van het kind in de zaak betrokken wordt, of het nu gaat om een echtscheiding, een einde samenleving, een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing.

Ondertoezichtstelling en/of Uithuisplaatsing

De rechter kan een kind onder toezicht stellen, wanneer het kind ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd. De ondertoezichtstelling is pas van kracht nadat de rechter dit heeft beslist. Wanneer uw kind onder toezicht gesteld dreigt te worden of de ondertoezichtstelling verlengd dreigt te worden dan kunnen wij u bijstaan bij de zitting bij de rechtbank. Hetzelfde geldt als er sprake zou zijn van een (verlenging) uithuisplaatsing.

Echtscheiding

Bij een echtscheiding wordt in een ouderschapsplan vastgelegd hoe de taken van de ouders eruit gaan zien. Vastgelegd moet worden waar het kind of de kinderen gaan wonen en wie het gezag houdt of krijgt. Daarnaast moet worden vastgelegd of er kinderalimentatie betaald gaat worden door één van de ouders, en hoe de zorg- en contactregeling (omgangsregeling) eruit gaat zien. Tevens dient de hoofdverblijfplaats te worden vastgesteld wat o.a. van belang is inzake de kinderbijslag en het Kind gebonden budget (KGB).

Wij kunnen u in procedures bijstaan inzake:

  • Ontbinding geregistreerd partnerschap
  • Scheiding van tafel en bed
  • Zorg- en contactregeling
  • Ondertoezichtstelling (OTS)
  • Uithuisplaatsing (UHP)
  • Gezag
  • Wijziging hoofdverblijfplaats
  • Procedure verzoek afgifte paspoort

Maak een afspraak 

Wij bieden het eerste halfuur van het gesprek gratis aan.