Skip to content

Personen en Familierecht

Al 20 jaren houd ik mij als advocaat bezig met het Personen- en Familierecht. In de meeste gevallen zijn dit pijnlijke procedures voor de cliënt. Vaak komt dat doordat er ook regelingen opgesteld moeten worden over de kinderen. In een ouderschapsplan moeten de ouders in overleg zien vast te leggen hoe de taken van de ouders eruit gaan zien. Vastgelegd moet worden waar het kind of de kinderen gaan wonen, en wie het gezag houdt of krijgt. Daarnaast moet worden vastgelegd of er kinderalimentatie betaald gaat worden door één van de ouders, en hoe de zorg-en contactregeling (omgangsregeling) eruit gaat zien.
Ook moet er bezien worden of er sprake is of kan zijn van partneralimentatie.
Per 1 januari 2020 wordt de duur van de partner alimentatie verplichting aanzienlijk verkort.
Daarnaast moet er nog een verdeling plaatsvinden van de (gemeenschappelijke) zaken en moet vastgelegd worden hoe om te gaan met het opgebouwde pensioen van beide echtelieden.
Ook op dit rechtsterrein veranderen in de wettelijke bepalingen maar ook in de (rechts) praktijk voortdurend zaken.
Om al die ontwikkelingen bij te houden volg ik als advocaat o.a. ieder jaar cursussen en opleidingen op het brede terrein van het Personen – en Familierecht.

In deze zaken vind ik het van belang dat een advocaat naast het te verdedigen belang van de cliënt ook het belang van de kinderen bij de zaak betrekt. Er wordt dan niet alleen gekeken naar de korte termijn maar ook naar oplossingen voor de lange(re) termijn.
In de meeste gevallen is mijn cliënt: de man òf de vrouw. In sommige gevallen sta ik de man en de vrouw samen bij maar alleen als beiden ervan uit gaan dat ze samen met mij alle zaken die geregeld moeten worden voor de echtscheiding wel kunnen vastleggen. In die gevallen is er geen rechtszitting nodig en kan de echtscheiding vaak snel geregeld worden.

In verschillende gezinnen zijn er problemen waarbij ook de Raad voor de Kinderbescherming betrokken is. Als het gaat om een (verlenging) onder toezichtstelling van uw kind/kinderen of een (tijdelijke) uithuisplaatsing dan kan ik u ook bijstaan bij de procedure bij de rechtbank.

Ik vind het belangrijk dat ik een goede samenwerking met de cliënt heb zodat ik samen met de cliënt tot een goede oplossing kan komen waarbij alle zaken zo helder mogelijk worden vastgelegd.

In de afgelopen jaren hebben wij honderden zaken behandeld op het gebied van o.a:

  • echtscheidingen
  • ontbinding huwelijk
  • ontbinding geregistreerd partnerschap (gp)
  • scheiding van tafel en bed
  • alimentatie
  • omgangsregeling
  • zorg- en contactregeling
  • ondertoezichtstelling (ots)
  • uithuisplaatsing (uhp)
  • gezag

Maak een afspraak