Skip to content

Sociaal Zekerheidsrecht/Uitkeringen

Al 20 jaren houd ik mij als advocaat bezig met het Sociaal zekerheidsrecht/Uitkeringszaken. Ik sta cliënten bij die het niet eens zijn met een schriftelijke beslissing die ze hebben ontvangen van een overheidsinstantie op het gebied van uitkeringen, zolang er maar de mogelijkheid bestaat om bezwaar, beroep of hoger beroep in te stellen. Ons kantoor heeft al meer dan 20 jaar ervaring met procedures tegen de gemeente, maar ook tegen het UWV, de SVB, een ziektekostenverzekeraar of DUO.

Wij behandelen maandelijks vele zaken op het gebied van:

 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
 • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Ziektewet (ZW)
 • Bijstandsuitkering Participatie wet (PW)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Persoonsgebonden budget (PGB)
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Studiefinanciering Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

Wat kunnen wij voor u doen als u een schriftelijke beslissing of besluit krijgt op één van de genoemde onderwerpen en u het er niet mee eens bent?

Wij vragen alle dossierstukken voor u op en dienen een bezwaarschrift in.
Vervolgens sta ik u bij en voer ik namens u en samen met u het woord bij de eventuele hoorzitting. De beslissing op bezwaar die dan door de instantie wordt genomen zend ik u door met een advies. Als er al een beslissing op bezwaar is genomen en u bent het hier ook niet mee eens, dan kunnen wij, voor u, beroep instellen bij de rechtbank.

In de meeste gevallen schakelt de cliënt mij als advocaat in om namens hem/haar te spreken bij de rechtbank zodat er vaak alleen een paar korte vragen van de rechter door de cliënte zelf beantwoord hoeven te worden. Ook als er hoger beroep dient te worden ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank kan ik u bijstaan bij de hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep.

Meerdere keren per jaar volg ik opleidingen en cursussen om up-to-date te blijven op het gebied van het Sociaal zekerheidsrecht/Uitkeringen.

Wanneer uw huishouden een minimum inkomen heeft worden uw kosten voor mij als advocaat geheel vergoed door de overheid en door de gemeente. Het kost u dan niets. Hierover leest u meer onder het kopje toevoegingen.

Het persoonsgebonden budget

Wanneer de WMO van toepassing is kan er gekozen worden voor een pgb (persoonsgebonden budget). Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf zorgvoorzieningen inkopen zoals een rolstoel, en bepaalt u zelf welke zorgverleners u inschakelt. U bepaalt dus zelf welke vormen van zorg u inschakelt met het pgb.

Wanneer u niet de voorziening op grond van de WMO krijgt waarop u hoopte, kunnen wij u bijstaan inzake het indienen van een bezwaarschrift en het eventueel voeren van een procedure bij de rechtbank.

Let u goed op bij de meeste bezwaarprocedures geldt er een bezwaartermijn van 6 weken! (en voor sommige bezwaarprocedures bij het UWV een termijn van 2 weken)!

Schakelt u ons daarom zo vroeg mogelijk in!

Maak een afspraak 

Wij bieden het eerste halfuur van het gesprek gratis aan.