Skip to content

Tarieven en toevoegingen

  • Het uurtarief bedraagt € 195,00 excl. 6 % kantoorkosten en excl. 21 % btw.
  • In overleg zijn vaste tarieven overeen te komen.
  • Wij verlenen ook juridische bijstand op basis van een toevoeging (behoudens voor arbeidsrechtelijke zaken).
Wij vragen een toevoeging voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand indien er sprake is van een minimum inkomen of uitkering of als u daar net iets boven zit. De op te leggen eigen bijdrage en de eventuele te betalen griffierechten worden middels de bijzondere bijstand via de gemeente vergoed voor de cliënten die een minimuminkomen of uitkering hebben of met een inkomen of uitkering net iets daarboven. Voor het bepalen van de hoogte van uw inkomen kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar de hoogte van het gezinsinkomen van 2 jaar voor de aanvraag of van het lopende jaar. Een toevoeging wordt niet toegekend als er een aanzienlijk vermogen aanwezig is. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u hier alles over lezen. Uiteraard kunnen wij hier ook uitleg over geven.

Maak een afspraak 

Wij bieden het eerste halfuur van het gesprek gratis aan.